>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:2


  tick  بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پاسخگویی به بیماران در بیمارستان های منتخب خراسان شمالی - صفحه:9-19

  tick  بررسی تاثیر تغییرات غلظت زیست توده و سیکل نوری بر روی ریزجلبک کلرلا ولگاریس در حذف نیترات و فسفات از پساب فاضلاب شهری - صفحه:31-41

  tick  بررسی خودبیمارانگاری ناشی از بیماری کووید 19 و عوامل وابسته به آن در میان کارکنان یک پالایشگاه نفت در جنوب ایران - صفحه:20-30

  tick  بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی بین دندانپزشکان شهر بجنورد در سال 1397 - صفحه:52-60

  tick  مداخلات غیردارویی مرتبط با بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور: مطالعه مروری دامنه ای - صفحه:72-85

  tick  مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و روان شناسی مثبت نگر بر خوش بینی در بیماران مبتلا به سرطان خون - صفحه:61-71

  tick  مقایسه مقادیر اسپیرومتری اندازه گیری شده در افراد سالم بزرگسال با استانداردهای جهانی: (مطالعه موردی شهر اسفراین) - صفحه:1-8

  tick  پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان: نقش مولفه های سرسختی روان شناختی و عواطف (عاطفه مثبت و منفی) - صفحه:42-51
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved