>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثر پساب تصفیه شده بیمارستانی بر قدرت جوانه زنی بذر و شاخصهای رشد گیاه - صفحه:49-59

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد والدین در مورد مصرف آنتی بیوتیک در کودکان زیر 12 سال بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود - صفحه:1-14

  tick  بررسی رابطه سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی اعضای هیات علمی - صفحه:27-37

  tick  بررسی کارایی فرایند انعقاد شیمیایی در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی - صفحه:38-48

  tick  بررسی کمیت پسماندهای بیمارستانی و بازرسی عملکرد تجهیزات بی خطرسازی آنها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394 - صفحه:15-26

  tick  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقای رفتارهای تغذیه ای زنان باردار - صفحه:60-70

  tick  مقایسه نتایج روش های Nerpa و Rula در ارزیابی پوسچر کارکنان یک شرکت تولید ادوات کشاورزی در سال 1396 - صفحه:71-78

  tick  پایش و مدلسازی غلظت و شاخص کیفیت ذرات گرد و غبار در هوای شهر گرگان در سال 1396 - صفحه:79-94
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved