>
Fa   |   Ar   |   En
   نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران  
   
نویسنده ذکایی محمدسعید
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1394 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:169 -196
چکیده    چرخش فرهنگی و اهمیت یافتن فرهنگ در جامعه معاصر بی‌تردید این عرصه را محملی جدی برای تولید و بازنمایی شکاف و نابرابری‌ها ساخته است. تلاقی نابرابری‌ها در دسترسی به سرمایه‌ها با زندگی شهری که موضوع محوری در حوزه مطالعات فرهنگی شهر به شمار می‌آید، به‌ندرت موضوعی برای مطالعات تجربی نظام‌مند در ایران بوده است. مطالعه حاضر با اتکا به پیمایشی معرف و بزرگ‌مقیاس در شهر تهران به دنبال نشان دادن توزیع نابرابر سرمایه فرهنگی در تهران و سازوکارهایی است که سکنه شهر برای تولید سرمایه‌ها به کار می‌بندند. نتایج پژوهش در مجموع ضمن ترسیم دورنمایی از نابرابری‌ها در شاخص‌های مختلف سرمایه فرهنگی شهری، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هم‌زمان فضا و زندگی شهری را در تولید این سرمایه‌ها نشان می‌دهد. نتایج این مطالعه با آشکار ساختن برخی کاستی‌های مربوط به ادبیات موجود سرمایه، مفاهیم و زمینه‌های جدیدی را در فهم نابرابری‌های اجتماعی در متن جامعه ایران معرفی می‌کند.
کلیدواژه سرمایه فرهنگی شهری، نابرابری های فرهنگی در شهر، تبدیل سرمایه ها، سرمایه های دینی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی zokaei@atu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved