>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکه ماهواره‌ای جم (gem tv)؛ مورد مطالعه: شهر کامیاران  
   
نویسنده مهدی‌زاده مهدی ,خانیکی هادی ,عزیزی حمید
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1394 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:91 -117
چکیده    هدف پژوهش حاضر واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکه ماهواره‌ای جم (gem tv) است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه مصاحبه ساخت‌نیافته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریال‌های شبکه جم در شهر کامیاران است. به‌منظور انتخاب نمونه از روش غیراحتمالی نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر است. علاوه‌بر مصاحبه از روش کتابخانه‌ای نیز به‌منظور تکمیل اطلاعات بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش کدگذاری و تفسیر کد‌های به‌دست‌آمده، استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مصاحبه‌شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال‌ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند.همچنین یافته‌ها نشان داد که زنان اکثراً معتقدند که این سریال‌ها تاثیر چندانی بر روی آنها ندارد. در این رابطه به نظر می‌رسد که محیط و جامعه تغییرات ناخودآگاهی را که در افکار آنان به وجود آمده است، نادیده می‌گیرد و تمایل دارد که همان شرایط قبلی را بازتولید کند. درکُل می‌توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال هستند.
کلیدواژه قرائت، زنان، واکاوی، سریال‌های شبکه جم، شهر کامیاران
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی, گروه علوم ارتباطات اجتماعی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی, گروه علوم ارتباطات اجتماعی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی ribwar.m1@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved