>
Fa   |   Ar   |   En
   بازنمایی خانواده ایرانی از منظر روابط جنسیتی و نسلی در آگهی ‌های تلویزیونی  
   
نویسنده کوثری مسعود ,عسکری احمد
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1394 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:1 -26
چکیده    این پژوهش در بستر مطالعات فرهنگی و از زاویه دید فرهنگی‌ـ‌انتقادی به مقوله آگهی‌های تلویزیونی پرداخته است. پژوهش حاضر، برای خوانش فرهنگ از لابلای آگهی‌های تبلیغاتی بر روی نهاد خانواده متمرکز شده است و خانواده را از دو بعد جنسیت و نسل، یعنی از منظر روابط جنسیتی و روابط نسلی مورد تحلیل قرار داده است. تمرکز اصلی تحقیق بر محور سیاست بازنمایی آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون سراسری ایران از سبک روابط دوجانبه جنسیتی زن شوهر و روابط دوجانبه نسلی والد فرزند در خانواده‌های ایرانی است که در ذیل آن می توان به فهم ساختار قدرت در خانواده دست یافت. پژوهش با بهره گیری از روش کیفی نشانه شناسی بر اساس اصول عام نشانه‌شناسی و با پیروی از اصول «دلالت های مرتبه اول» که بیشتر در محور هم نشینی نمود می یابد و «دلالت های مرتبه دوم» منتسب به رولان بارت که در محور جانشینی نمودگار است، انجام شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که تبلیغات تلویزیونی در «وجه ذهنی قدرت» با نمایش انگاره های ذهنی هم‌خوان با نظام مردسالار و در «وجه عینی قدرت» با نمایش کلیشه هایی که در گام اول مردان (از منظر جنسیتی) و در گام دوم والدین (از منظر نسلی) تصمیم نهایی را می گیرند، به بازتولید شکاف قدرت و نابرابری در روابط خانوادگی می انجامد.
کلیدواژه آگهی ‌های بازرگانی، خانواده، تصاویر کلیشه‌ای فرهنگی، بازنمایی جنسیت، نسل
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی saaskari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved