>
Fa   |   Ar   |   En
   هوش فرهنگی وکارگزاران دیپلماسی عمومی مورد مطالعه: رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  
   
نویسنده آشنا حسام‌الدین ,چابکی درزایی رامین
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1392 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:1 -22
چکیده    اهمیت دیپلماسی عمومی و نقش هدایت کننده آن در دنیای کنونی به اندازه ای است که کارگزاران دیپلماسی کشورها از میان باهوش ترین افراد برگزیده می شوند به طوری که بهره هوشی ایشان از شاغلین در حرفه های حساس دیگر بالاتر است. در عصر حاضر یکی از انواع هوش، هوش فرهنگی می باشد که به عنوان یکی از مولفه های مهم در بهبود عملکرد دیپلمات ها و رایزنان فرهنگی در وضعیت کنونی مطرح است. در این پژوهش سعی شده است تا بر اساس پرسش نامه بومی سازی شده مرکز سنجش هوش فرهنگی امریکا، ابعاد مختلف هوش فرهنگی 44 نفر از رایزنان فرهنگی (در حال ماموریت) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یکی از نهادهای اصلی حوزه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل، به صورت مجزا سنجیده شود. یافته ها نشان می دهد که در رایزنان فرهنگی بعد انگیزشی هوش فرهنگی در بالاترین سطح و بعد رفتاری هوش فرهنگی در پایین ترین سطح قرار دارد و مهم ترین نقطه ضعف رایزنان فرهنگی، بعد رفتاری می باشد که در ادامه برای ارتقا آن پیشنهادهایی ارایه گردیده است
کلیدواژه دیپلماسی عمومی ,رایزنان فرهنگی ,بعد شناختی هوش فرهنگی ,بعد فراشناختی هوش فرهنگی ,بعد انگیزشی هوش فرهنگی ,بعد رفتاری هوش فرهنگی
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), دانشیار معارف اسلامی، فرهنگ و اتباطات دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه امام صادق (ع), کارشناسی ارشد معارف، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved