>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:21


  tick  بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی و برخی اندازه های آنتروپومتری کف پا با تعادل پویا - صفحه:23-36

  tick  تاثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری پشت تابدار دانشجویان پسر 18-25 سال - صفحه:47-64

  tick  تاثیر اعمال بارخارجی بر چرخش بالایی کتف و ریتم اسکاپولوهومرال ورزشکاران پرتاب از بالای سر در طی ابداکشن شانه - صفحه:37-46

  tick  تاثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق - صفحه:73-82

  tick  تاثیر کفش ناپایدار بر حداکثر فشار در سه ناحیه کف کفش در دختران با کف پای صاف و سالم - صفحه:119-126

  tick  تاثیر مصرف یک هفته مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت - صفحه:65-72

  tick  تاثیر ناشتایی و دریافت غذا برسطوح پلاسمایی گرلین زنان دارای اضافه وزن پس از 8 هفته تمرین هوازی - صفحه:13-22

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی برون گرا بر پاسخ های زمانی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز سرمی و فیبرینوژن پلاسمایی افراد غیر فعال - صفحه:127-136

  tick  تاثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون های عملکردی-اجرایی بسکتبالیست های با ناپایداری مزمن مچ پا - صفحه:137-146

  tick  تاثیر یک دوره تمرین تعادلی بر عوامل پاسچرال افراد سالمند - صفحه:93-102

  tick  فراوانی پلی‏مورفیسم های ژنهای مرتبط با عملکرد جسمانی و استعدادیابی ژنتیک ورزشی در جمعیت ایرانی و ورزشکاران نخبه - صفحه:103-118

  tick  مقایسه ی تاثیر دو برنامه ی تمرینی مختلف (تناوبی در مقابل تداومی) بر آمادگی هوازی دانش آموزان 12-9 سال - صفحه:83-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved