>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای عاشورایی بسیج  
   
نویسنده ایزدی حجت‌الله
منبع مطالعات راهبردي بسيج - 1391 - دوره : 15 - شماره : 56 - صفحه:161 -178
چکیده    راهبرد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مهم‌ترین، عام‌ترین و موثّر‌ترین نسبت بین قیام امام حسین(ع) و بسیج باشد؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر، تنها واجب مشترک بین خداوند، پیامبران، ایمه و مومنان است. این فریضه را می‌توان به عنوان راهبردی محوری که سبب حیات و بالندگی دیگر فرایض و اصل دین می‌شود، محسوب کرد. امام خامنه‌ای امر به معروف و نهی از منکر را یک واجب عمومی دانسته که در این میدان، بسیجیان باید پیشقدم باشند و این وظیفه بزرگ را بر دوش بگیرند.در این مقاله، راهبرد امر به معروف و نهی از منکر در سیره امام حسین(ع)بررسی شده و به ویژگی‌های عام و خاص و تکالیف عالمان جامعه اسلامی توجه شده است؛ زیرا امام حسین(ع) تاکید ویژه‌ای بر تعهد عالمان دینی در انجام امر به معروف و نهی از منکر دارند. در نهایت، این امر در سیره عملی امام حسین‌(ع) در دوره‌های مختلف زندگی‌شان و قیام عاشورا به عنوان جدّی‌ترین و آخرین مرحله تکلیف مورد بررسی قرار گرفته است. بسیج تنها زمانی انطباق کامل با فرهنگ حسینی‌(ع) پیدا می‌کند که از این حیث خود را بازتعریف کند. در این مقاله، اطلاعات موجود در فرمایشهای امام حسین(ع) در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گردآوری و به فراخور بحث، چگونگی ارتباط آنها با وظایف و مسیولیتهای بسیج با تاکید بر رهنمودهای امام خامنه‌ای آورده شده است.
کلیدواژه بسیج ,عاشورا ,امام حسین(ع) ,امر به معروف و نهی از منکر ,Basij ,promoting virtue and preventing vice
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), استادیار تاریخ اسلام دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved