>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای عاشورایی برای بسیج  
   
نویسنده سنگری محمدرضا
منبع مطالعات راهبردي بسيج - 1391 - دوره : 15 - شماره : 56 - صفحه:13 -22
چکیده    بسیج، برای اعتلا و رشد و پایایی خویش، نیازمند بهره‏گیری از ارزشها و راهبردهای نهضت عاشوراست. نهضت عاشورا اسوه شاخص و ممتاز تاریخ اسلام است و امام حسین(ع) خود فرمود: «لکم فی اسوه»؛ من برای شما اسوه‌ام. بهترین جلوه‌گاه این اسوه، وصیت‌نامه امام است؛ در نهضت حسینی(ع)ـ‌ بر اساس وصیت‏نامه امام عاشوراـ چهار عنصر سلبی اشر، بطر، ظالم و مفسد بودن، نفی و سه ویژگی تلاش در اصلاح امت، امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره نبوی(ص) و علوی(ع)، راهبرد و هدف اصلی قیام معرفی شده است.چهار عنصر سلبی، آفت و آسیب همه حرکتها و نظامها و سه عنصر ایجابی، سبب قوام، دوام و استمرار و ژرفابخشی به نهضتها و حکومتهایند که باید با محوریت «امامت و ولایت» هماره پیش چشم بسیج و بسیجی باشند. پرهیز از این چهار عنصر مخرّب و بازدارنده و پایبند‏ی و عمل به سه ویژگی دیگر، باید چراغ راه (مصباح هدایت) و تکیه‌گاه رهایی و گذار از بحرانها و خطرگاهها (سفینه نجات) باشد و بسیج، که رهپو و سالک راه و فرهنگ حسینی(ع) است، باید ملتزم به این آموزه‌های مکتب حسینی(ع) باشد.
کلیدواژه Ashura ,Basij ,Husseini (Imam Hussein-inspired) culture ,strategies ,عاشورا ,فرهنگ حسینی(ع) ,راهبردها
آدرس دانشگاه تهران, عضو هییت علمی دانشگاه آزاد واحد دزفول و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved