>
Fa   |   Ar   |   En
   بصیرت دینی در اندیشه مقام معظم رهبری  
   
نویسنده محمدطاهری مهدی محمدطاهری
منبع مطالعات راهبردي بسيج - 1391 - دوره : 15 - شماره : 56 - صفحه:77 -101
چکیده    بصیرت؛ بینایی، هوشیاری و یقین است و بصیرت دینی؛ هوشیاری و یقین همراه با باور و پذیرش قلبی. حرکت در صراط مستقیم و رسیدن به حقیقت، تنها با بصیرت، ممکن و شدنی است؛ چرا که آدمی در غبار مادی‌گرایی و فضای سرشار از وسوسه و درآمیختگی حق و باطل، با بصیرت می‌تواند جاده سعادت را شناخته، قدم در آن نهد و از این روست که در آموزه‌های دینی و شرع مقدّس، همواره بر بصیرت، تاکید و عاملی برای رسیدن به کمال تلقّی شده است.اگر انسان بتواند روح خود را پرورش دهد، در آن صورت، برخی از حسها، چنان بصیرت و فهمی به آدمی می‌دهد که در پرتو آن می‌توان به بسیاری از حقایق دست یافت. آدمی با تطهیر و پاکی نفس و زدودن غبار و موانعی که جلوی راه عقل انسانی را سد می‌کنند، می‌تواند حق و باطل و پاکی و ناپاکی را تشخیص دهد. این در صورتی است که انسان به بصیرت دینی یا همان دانایی همراه با باور قلبی و ایمان دست یافته باشد. از این رو، بصیرت دینی را می‌توان از جمله موارد تقوا دانست که ناظر به حکمت عملی و عقلی است و مرتبط با حکمت نظری نیست. تقوا با مهار ناپاکی، زمینه را برای نورافشانی عقل و بصیرت هموار می‌کند. از این رو، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و از جمله کارشناسان حوزه دین، بصیرت را سبب شناخت راه حق از باطل دانسته، آن را عاملی برای عدم انحراف از جاده حقیقت قلمداد می‌کنند.
کلیدواژه رهبری ,بصیرت ,معرفت‌شناسی دینی ,فتنه ,بصیرت دینی ,insight ,religious ,religious epistemology ,Fitna (causing problems between people” or attempt ,religiou insight ,Leadership
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved