>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:3


  tick  کاربرد الگو‌های رگرسیون ضربی در شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری از عملیات مدیریت تلفیقی آفات در استان خوزستان - صفحه:1-17

  tick  بررسی تلاطم و همبستگی تلاطم قیمت در سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور: کاربرد مدل‎های همبستگی شرطی ثابت و پویا - صفحه:19-46

  tick  تحلیل مولفه‌های موثر بر نگرش مصرف‌کنندگان پنیر تولید شده با شیر طبیعی با تاکید بر تمایلات قیمت‌گرایی و کیفیت‌گرایی - صفحه:47-64

  tick  بررسی گرایش به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهر مشهد - صفحه:65-87

  tick  اثر تبلیغات بر تعادل بازارهای چندگانه فرآورده‌های لبنی - صفحه:89-112

  tick  نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک - صفحه:113-127

  tick  بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار - صفحه:129-153

  tick  تحلیل ریزمقیاس ماهیت تغییرات اقلیم و تعیین سناریوهای اقلیمی بخش کشاورزی در دشت همدان بهار. - صفحه:155-174

  tick  بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا (رهیافت اقتصادسنجی فضایی) - صفحه:175-193

  tick  تحلیل تمایز‌های بین بخشی و فرایند توسعه زیست‌محیطی در ایران - صفحه:195-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved