>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:3


  tick  بررسی عوامل اثرگذار بر گروه‌ های خسارت در بیمه محصولات کشاورزی بررسی موردی واحدهای کم بازده زنبورداری ایران - صفحه:1-13

  tick  بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی - صفحه:15-36

  tick  محاسبه حق بیمه شاخص ‌های آب و هوایی گندم دیم میانه: کاربرد رهیافت مفصل تاکی شکل قابل رسم (دی واین کاپیولا) - صفحه:37-62

  tick  اثر سیاست حذف یارانه حامل ‌های انرژی بر الگوی کشت زراعت؛ کاربرد برنامه ‌ریزی ریاضی مثبت (Pmp) (مطالعه موردی: حوضه آبریز مهارلو- بختگان) - صفحه:63-84

  tick  آزمون قانون قیمت واحد و تعدیلات غیرخطی قیمت‌ها در بازار گوشت ‌مرغ در استان ‌های شمال ‌غرب کشور - صفحه:85-106

  tick  بررسی تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران - صفحه:107-124

  tick  بررسی عامل ‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء) - صفحه:125-139

  tick  آزمون ارتباطات پیشین و پسین رشد کشاورزی و فشار بر منابع طبیعی در ایران - صفحه:141-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved