>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:1


  tick  تاثیر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی - صفحه:1-16

  tick  اندازه‌گیری قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنعت شیر کشور - صفحه:17-35

  tick  آزمون تجمیع کالاهای خوراکی پروتئینی در مناطق شهری ایران: مقایسه آزمون های مختلف کالای مرکب تعمیم یافته - صفحه:37-55

  tick  بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران - صفحه:57-73

  tick  الگو‌سازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخش‌ های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی - صفحه:75-96

  tick  بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ‌ها و افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها بر حوزه گندم، آرد و نان - صفحه:97-114

  tick  تبیین شاخص ‌های پایداری و بهبود بهره‌وری منابع تولید در الگوی کشت دشت ماهیدشت استان کرمانشاه (رهیافت برنامه ‌ریزی کسری) - صفحه:115-136

  tick  تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه تولید گندم در استان فارس: کاربرد سیستم عرضه تقریبا ایده‌آل - صفحه:137-152

  tick  ارزیابی رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت‌بندی کشورهای هدف صادراتی - صفحه:153-174

  tick  تاثیر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط ‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های تابلویی با اثرگذاریهای تصادفی - صفحه:175-198
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved