>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان گندم در استان های ایران - صفحه:1-18

  tick  بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش‌های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی - صفحه:19-41

  tick  ارزیابی توانمندی استان‏های تولیدکننده دانه ‏های روغنی و واحدهای استحصال روغن خام و تصفیه آن در زنجیره تامین روغن‏ نباتی ایران - صفحه:43-62

  tick  ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و تعیین یک شاخص تلفیقی (مطالعه موردی استان مازندران) - صفحه:63-76

  tick  پتانسیل کاهش قیمت محصولات گندم و ذرت با بهره گیری از اقتصاد مقیاس: مطالعه موردی استان فارس - صفحه:77-94

  tick  ارزیابی آثار بالقوه‌ی تغییرات اقلیم بر عملکرد و ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار - صفحه:95-115

  tick  گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بر محدودیت منابع آبی (مطالعه موردی: شهرستان کوزران در استان کرمانشاه) - صفحه:117-134

  tick  مقایسه ترجیحات عمومی وتمایل به پرداخت گردشگران وساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای‌خزر - صفحه:135-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved