>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی توان پیش‌بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی‌ تورم در ایران - صفحه:1-23

  tick  بررسی مزیت‌نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه - صفحه:25-39

  tick  الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران - صفحه:41-68

  tick  بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران - صفحه:69-86

  tick  بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) - صفحه:87-101

  tick  همگرایی آستانه‌ای و انتقال نامتقارن قیمت: کاربردی برای بازار گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی - صفحه:103-119

  tick  تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش‌دهنده زنبورعسل در کشور - صفحه:121-156

  tick  اولویت‌بندی مولفه‌های مالی موثر بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:157-173

  tick  مالیات‌های سبز و استانداردهای زیست‌محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران - صفحه:175-195
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved