>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:3


  tick  بررسی کارآیی و اندازه‌ی بهینه‌ی نهاده‌ها در تولید برنج؛ مطالعه‌ی موردی: شالی‌کاران بخش کامفیروز استان فارس - صفحه:1-21

  tick  بررسی ابعاد کمبود آموزشی در جامعه‌ی روستایی ایران با تمرکز بر دانش اطلاعاتی و اولویت های رویارویی با آن - صفحه:23-51

  tick  آزادسازی قیمت‌ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار در ایران: یکی کردن جدول‌های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار - صفحه:53-95

  tick  بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات کشاورزی - صفحه:97-119

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی - صفحه:121-143

  tick  آثار آزادسازی تجارت بر رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، مبادله‌ی آب مجازی و پایداری منابع: مطالعه‌ی موردی در استان فارس - صفحه:145-176

  tick  برآورد ارزش خدمات غیر‏مصرفی زمین‏های کشاورزی برای ساکنان مناطق شهری با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب (بررسی موردی: استان مازندران) - صفحه:177-209

  tick  برآورد تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی، مطالعه‌ی موردی: تولید کنندگان آفتابگردان شهرستان خوی - صفحه:211-225
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved