>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اقتصادی تبدیل روش آبیاری غرقابی به آبیاری قطره ای در باغات سیب: مطالعه موردی شهرستان ارومیه  
   
نویسنده دشتی جورنی کاووس ,ارسلان بد محمدرضا ,انویه تکیه لورنس
منبع اقتصاد كشاورزي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:93 -106
چکیده    استفاده بهینه از آب برای توسعه کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق ارزیابی اقتصادی خصوصی (تعیین سودآوری برای باغداران منفرد)تبدیل روش آبیاری غرقابی به آبیاری قطره ای در باغ های سیب در شهرستان ارومیه می باشد. گرد آوری داده های لازم از با انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. با استفاده از روشهای ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری و استفاده از نرم افزار Excel تعداد 5 باغ با توجه به سنین متفاوت 15، 17، 20، 22 و 23 ساله در حالت تبدیل روش آبیاری و بدون تبدیل روش آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ارزش حال خالص و نسبت سود به هزینه در هر 5 باغ درحالت آبیاری قطره ای بیشتر از آبیاری غرقابی بود. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد در هر 5 باغ کاهش 10 درصد درآمد در وجه مقایسه با افزایش 10 درصد هزینه ها، شاخصهای NPV، BCR و IRR را کاهش بیشتری داده اما NPV منفی نشد؛ و با افزایش نرخ بهره تا 30 درصد نیز ارزش حال خالص در هر 5 طرح مثبت ماند، اما در وجه مقایسه با دو حالت پیشین کاهش بیشتری داشت. به طور کلی می توان گفت نتایج این بررسی نشان می دهد که استفاده از روش آبیاری قطره ای در صورتی سودآورتر خواهد بود که در سن کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ و اگر از آغاز احداث باغ روش آبیاری به صورت قطره ای باشد سودآورترین خواهد بود.
کلیدواژه آبیاری غرقابی ,آبیاری قطره ای ,تحلیل اقتصادی ,باغ های سیب ,ارومیه
آدرس کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و مدرس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صبا ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران, عضو هییت علمی بخش اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved