>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:1


  tick  سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی - صفحه:1-19

  tick  برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در اثر حذف یارانه نهاده‌ها (بررسی موردی: برنج استان مازندران) - صفحه:21-29

  tick  کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی چند شاخصه فازی در تعیین الگوی بهینه کشت ارقام برنج در شالیزارهای بابلسر - صفحه:31-45

  tick  تخصیص بهینه آب مخازن چاه نیمه به بخش کشاورزی سیستان با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تصادفی - صفحه:47-62

  tick  ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه‌ای کربن‌دی‌اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران - صفحه:63-81

  tick  بررسی اعتبارات بر اشتغال‌زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس - صفحه:83-99

  tick  ارزیابی اقتصادی تعاونی‌های تولید استان خوزستان - صفحه:101-117

  tick  تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی - صفحه:119-136

  tick  بررسی عوامل موثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:139-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved