>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1390 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی رابطه ی میان تجارت محصولات کشاورزی و زمین مجازی در ایران - صفحه:1-20

  tick  برآورد ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش هدنیک (مطالعه ی موردی شهرستان سبزوار) - صفحه:21-57

  tick  بررسی آثار رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر محصولات گندم و جو - صفحه:58-72

  tick  بررسی اثر پذیرش تسطیح لیزری بر مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت - صفحه:73-92

  tick  کارآیی و سودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس - صفحه:93-123

  tick  ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس - صفحه:124-147

  tick  تعیین بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس - صفحه:148-177

  tick  اندازه گیری و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران - صفحه:178-200

  tick  کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر بر مالکیت ماشین های کشاورزی در استان خراسان رضوی - صفحه:201-229

  tick  بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصول گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:230-248
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved