>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1395 - دوره: - شماره:35


  tick  تاثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور - صفحه:1-20

  tick  بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه - صفحه:21-33

  tick  طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور - صفحه:35-59

  tick  ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی - صفحه:61-99

  tick  الگویابی ساختاری تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه - صفحه:101-116

  tick  تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان - صفحه:117-147

  tick  تاثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خود نظم ‏دهی دانش‌ آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم - صفحه:149-162

  tick  اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی - صفحه:163-186

  tick  تاثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی - صفحه:187-199

  tick  تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی - صفحه:201-228

  tick  تحلیل آماری عوامل موثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی - صفحه:229-246

  tick  بررسی اثر بخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95-1394 - صفحه:247-260
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved