>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1396 - دوره: - شماره:37


  tick  بررسی پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش‌آموزان و فرایند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردی دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران - صفحه:11-36

  tick  تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم - صفحه:37-58

  tick  مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر - صفحه:59-92

  tick  رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب‌آوری در مدیران هلال احمر - صفحه:93-110

  tick  رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت‌های یادگیری فردی و سازمانی - صفحه:111-130

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برافزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد_فرزند  - صفحه:131-150

  tick  رهیافتی به پیامدهای سیاست گذاری علم و فناوری در ایران بر اساس تحلیل اسناد بالادستی - صفحه:151-178

  tick  اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان - صفحه:179-200

  tick  بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان - صفحه:201-228

  tick  مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه - صفحه:229-242
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved