>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1395 - دوره:26 - شماره:88


  tick  بررسی آزمایشگاهی قابلیت کنترل تحرک‌پذیری فوم دی اکسید کربن پایدار شده با مخلوط نانوذره و سورفکتانت - صفحه:4-15

  tick  مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر میزان برداشت نفت - صفحه:16-25

  tick  بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3a - صفحه:26-36

  tick  به‌کارگیری دو افزودنی نیتروژن‌‌‌دار و پایه‌فلزی در سوخت دیزل برای بهبود خواص فیزیکی شیمیایی سوخت و کاهش نشر آلاینده‌ها - صفحه:37-44

  tick  دفع اثر اغشاشات ورودی و خروجی و تضعیف نویزهای وارد بر فرآیند برج تقطیر نفت خام با استفاده از یک ساختار فیلتر شده الگوریتم کنترل پیش‌بین تعمیم یافته - صفحه:45-56

  tick  بررسی رفتار خوردگی فولاد نرم غوطه‌ور در محلول سدیم کلرید حاوی عصاره رنگدانه فسفات روی و بازدارنده آلی - صفحه:57-67

  tick  مطالعه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان - صفحه:68-81

  tick  ارزیابی تاثیر تنشها در الگوی پراکندگی و میزان جابجایی گسل‌های میدان نفتی سلمان - صفحه:82-92

  tick  افزایش فعالیت، گزینش پذیری و پایداری نانو کاتالیست کبالت بر پایه نانولوله-کربنی در سنتز فیشرتروپش با استفاده از عامل دار کردن پایه با ازن و هیدروژن پراکسید - صفحه:93-102

  tick  بررسی اثر نانوساختار فولرن بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی - صفحه:103-111

  tick  حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان - صفحه:112-122

  tick  بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در نفت خام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی - صفحه:123-133

  tick  تعیین کلاس بی‌هنجاری‌های Avo و شناسایی هیدروکربورها با استفاده از نشان‌گرهای عرض از مبدا، شیب، تغییر نسبت پواسن و ترسیم متقاطع آن‌ها - صفحه:134-146

  tick  بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران - صفحه:147-160

  tick  چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا - صفحه:161-173

  tick  بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی - صفحه:174-187
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved