>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1396 - دوره:27 - شماره:93


  tick  بررسی پتانسیل تولید در سازند‎های منشا پابده (ترشیاری) و کژدمی (کرتاسه پایینی) در منطقه دشت آبادان، جنوب غرب ایران - صفحه:4-17

  tick  مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی - صفحه:18-28

  tick  طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی - صفحه:29-38

  tick  افزایش تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از طریق بکارگیری تابش التراسوند در طول فرآیند سنتز فتوکاتالیست تیتانیا روی پایه کلینوپتیلولیت - صفحه:39-52

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین به‌همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین - صفحه:53-65

  tick  شبیه‌سازی تبخیر آب و رسوب نمک در فرآیند جذب و ذخیره‌سازی کربن دی اکسید در سازند آبده - صفحه:66-81

  tick  ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح - صفحه:82-95

  tick  بررسی علل تخریب تیوب کندانسور مبدل حرارتی در یک واحد پالایشگاهی - صفحه:96-106

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی - صفحه:107-121

  tick  ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات - صفحه:122-133

  tick  بررسی پارامترهای موثر برجذب آسفالتین از تولوئن روی سطح مواد معدنی لیکا، پرلیت و بنتونیت - صفحه:134-145

  tick  مقایسه روش‌های تلقیح و سل- ژل در سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیست Ni/Al2o3 جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ خشک متان - صفحه:146-159

  tick  بررسی اثر فشار بر زمان القا و میزان مول‌های متان جذب شده در فرآیند تشکیل هیدرات شبه کلاتریت در سیستم آب + Tbac+ متان - صفحه:160-170

  tick  بهینه‌سازی عملکرد مدل Prμ0 و مقایسه با مدل فن و یانگ در پیش‌بینی ویسکوزیته مخلوط هیدروکربن‌های مایع سنگین همراه با Co2 - صفحه:171-182

  tick  بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران - صفحه:183-195

  tick  مقایسه خواص مکانیکی و متالورژیکی کامپوزیت میکروساختار و نانوساختار Wc-9co-0.7vc - صفحه:196-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved