>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1395 - دوره:26 - شماره:86


  tick  اثر اکسیدهای مخلوط زیرکونیم و تنگستن بر روی فعالیت کاتالیزور Pt-Hms در واکنش ریفرمینگ کاتالیزوری نرمال هپتان - صفحه:4-14

  tick  مدل‌سازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب‌های معدنی در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی سیری و نصرت - صفحه:15-21

  tick  تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان - صفحه:22-32

  tick  شبیه‌سازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:33-44

  tick  به کارگیری اطلاعات مدل‌سازی مخزن بر پایه خطوط جریان به منظور مکان‌یابی بهینه چاه‌های نفت - صفحه:45-58

  tick  جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی - صفحه:59-66

  tick  تاثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی - صفحه:67-78

  tick  بررسی تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری - صفحه:79-93

  tick  مدل‌سازی کاهش تراوایی سازند در اثر رسوب آسفالتین با رویکردی بر نظریه‌های فیلتراسیون - صفحه:94-107

  tick  بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerellaambigua Isc67 در تجزیه زیستی نفت خام - صفحه:108-119

  tick  تعیین روشی نوین برای شناسایی زون‌های شکسته بر روی نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر - صفحه:120-164

  tick  بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رشد و فعالیت گونه تیوباسیلوس فروکسیدانس در بازیابی حلال مورد استفاده در فرآیند شیرین‌سازی گاز طبیعی - صفحه:135-142

  tick  عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط - صفحه:143-154

  tick  پیش‌گویی داده‌های ژئوشیمیایی از نگارهای چاه‌پیمایی و نشان‌گرهای لرزه‌ای با استفاده از روش بهینه‌سازی کلنی مورچگان در میدان نفتی منصوری - صفحه:155-168

  tick  مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان - صفحه:169-181

  tick  بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- X ا100 روی سطح سنگ کربناته - صفحه:182-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved