>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1378 - دوره:9 - شماره:32


  tick  آنالیز مقادیر جزیی عوامل سلاحهای شیمیایی و ترکیبات مربوطه در پلیمر مایع آلی و آب با استفاده از دستگاه Gc/Ms - صفحه:1-8

  tick  توسعه کاربرد تئوری Sagd در مخازن شکافدار - صفحه:9-18

  tick  استفاده از پرتونگاری مقطعی برای مطالعات آزمایشگاهی بر روی مغزه - صفحه:19-24

  tick  بررسی نقش آمیدها و پلی آمیدها در پایداری امولسیفایرهای ثانویه گلهای حفاری پایه روغنی - صفحه:25-34

  tick  مبانی پایداری گوگرد در کاتالیست آهن - صفحه:35-41

  tick  بررسی نقش و اثر استرها و آلکانول آمیدها در پایداری امولسیفایرهای ثانویه گلهای حفاری پایه روغنی - صفحه:42-47

  tick  تاثیر پارامترهای فرایندی در بازده و درجه پیوندزنی پلی استایرن-کو-آکریلونیتریل بر لاتکس پلی بوتادی ان (G-Abs) به روش پلیمریزاسیون امولسیون دانه ای

  tick  مطالعه شرایط سنتز مایعات یونی با پایه ایمیدازول و پیریدین و پیرولیدین

  tick  تدافقاف

  tick  تحلیل جریان سیال غیرنیوتنی در مبدلهای قاب و صفحه ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

  tick  ارزیابی و مقایسه عملکردکربن فعال گرانول برای حذفMtbe از آب چاه های آلوده با دو روش آزمایشگاRssct و نیمه صنعتی

  tick  مطالعه شرایط سنتز مایعات یونی با پایه ایمیدازول و پیریدین و پیرولیدین
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved