>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1392 - دوره:23 - شماره:73


  tick  مدل سازی سینتیکی واکنش شکست ایزو بوتان بر روی کاتالیست زئولیتی Hzsm-5 - صفحه:3-13

  tick  محاسبه تخلخل و توزیع حفره های مخازن نفتی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته ای - صفحه:14-24

  tick  شبیه سازی هیدرودینامیکی و انتقال حرارت رآکتورهای تبدیل کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:25-44

  tick  طراحی و ساخت اولین چاه هوشمند خاورمیانه و برنامه نویسی نرم افزار بررسی خواص نفت در آن - صفحه:45-55

  tick  بررسی ویژگی های سیستم تخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر سازندجهرم درمیدان موند - صفحه:56-64

  tick  شبیه سازی هیدرودینامیک جریان در جداکننده کم حجم سیکلون استوانه ای آب- نفت با استفاده از تکنیک های Cfd - صفحه:65-80

  tick  سنتز و شناسایی جاذب نانومتخلخل جدید Cmk-1/Sds-Fe جهت اندازه گیری و حذف ترکیبات آلی Panh با تکنیکSpe-Uv در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی - صفحه:81-94

  tick  اعتبار سنجی روش اختلاط تماس تعادلی در ساخت سیال اولیه مخازن گاز میعانی - صفحه:95-103

  tick  برآورد فشار بهینه گل حفاری با استفاده از معیارهای مختلف شکست در چاه های انحرافی،؛ مطالعه موردی: چاه 2sk 5 میدان نفتی سلمان - صفحه:104-112

  tick  تبدیل مستقیم متان به استیلن و اتیلن در راکتور تخلیه الکتریکی کرونا «ارزیابی انرژی» - صفحه:113-123

  tick  استفاده مجدد از زیرآب برج های خنک کننده در مجتمع پتروشیمی رازی - صفحه:124-133

  tick  بررسی نیمه صنعتی میزان نفوذ، انتشار و رسوب گذاری سیالات حفاری سبک وزن در بستر دریا و تاثیر زیست محیطی آن - صفحه:134-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved