>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1393 - دوره:24 - شماره:78


  tick  شبیه‌سازی شکست مخازن Cngفولادی در پدیده ضربه با رهیافت مکانیک آسیب - صفحه:4-17

  tick  مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در نفت خام - صفحه:18-31

  tick  روش نوری برای بازرسی عیوب سطحی در داخل لوله گاز - صفحه:32-38

  tick  بهینه‌سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری - صفحه:39-47

  tick  مطالعه آزمایشگاهی اثر نانورس برروی ترشوندگی سنگ مخزن - صفحه:48-60

  tick  مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز - صفحه:61-70

  tick  کوپلیمریزاسیون‌ رادیکالی کنترل‌شده/ زنده استایرن و متیل‌متاکریلات در محیط پراکنده آبی: سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌ - صفحه:61-70

  tick  بررسی تصفیه‌پذیری پساب واحدهای نمک‌زدایی نفت خام به‌روش تقطیر خورشیدی - صفحه:84-91

  tick  اصلاح خصوصیات قیر با نانورس - صفحه:92-105

  tick  مدل‌سازی سه‌بعدی نیم‌پیل کاتدی پیل‌سوختی غشای الکترولیتی پلیمری - صفحه:106-116

  tick  امکان‌سنجی بهره‌برداری از مطالعات لرزه‌نگاری چهار بعدی مخزن سروک در میدان آزادگان - صفحه:117-126

  tick  مدل سازی اثرات دما و فشار بر تشکیل نقطه داغ در راکتور بستر ثابت سنتز فیشرتروپش - صفحه:127-137

  tick  تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز - صفحه:138-149

  tick  ارائه روشی جدید و کاربردی جهت اندازه‌گیری سرعت بحرانی جریان تزریق در مخازن کربناته - صفحه:150-159
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved