>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1391 - دوره:22 - شماره:69


  tick  بررسی خواص رئولوژیکی و کارایی هیدروژل های پلی اکریل آمید- کروم در چاه های نفت دما بالا - صفحه:3-16

  tick  مقایسه عملکرد دو فرایند صنعتی برای تولید گریدهای مختلف پلی استایرن - صفحه:17-32

  tick  جداسازی باکتری های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه سازی شرایط رشد آن ها - صفحه:33-41

  tick  بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه - صفحه:42-52

  tick  تاثیر پسماند اشباع شدگی و ترشوندگی در محاسبه نمای اشباعی - صفحه:53-63

  tick  کاربرد نشانگرهای لرزه ای همدوسی در توصیف گسل ها و شکستگی های مخزن - صفحه:64-72

  tick  بهینه سازی کشت میکروبی پلی هیدروکسی بوتیرات توسط میکروارگانیسم Azotobacter Beijerinckii Dsmz-1041 - صفحه:73-85

  tick  مقایسه اثر کاتیون های لانتانیم، استرانسیوم و باریم بر عملکرد غشای پروسکایتی گروه (Sr،Ba،A: La) A-Sr- Co -Fe در عبور اکسیژن - صفحه:86-97

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثرات اسیدهای مختلف بر میزان انحلال سنگ مخزن بنگستان اهواز - صفحه:98-109

  tick  جدایش زود هنگام پوشش پلی اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش های جایگزین - صفحه:110-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved