>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1398 - دوره: - شماره:107


  tick  ارزیابی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون‌های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی) - صفحه:4-21

  tick  بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا - صفحه:22-36

  tick  کاربرد لاگ Dsi در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران - صفحه:37-50

  tick  مدل‌سازی عددی روش سیلاب‌زنی دی متیل اتر و امکان‌سنجی استفاده از این روش برای ازدیادبرداشت در شرایط یک مخزن نفت سنگین - صفحه:51-61

  tick  طراحی سامانه اندازه‌گیری آلاینده‌های Btexs در خروجی گاز اگزوز برخی از خودروهای داخلی و خارجی در شهر تهران - صفحه:62-73

  tick  سنتز، معرفی و مطالعه خواص رئولوژیکی یک سورفکتانت پلیمری جدید و بررسی اثر آن بر کشش بین‌سطحی آب و نفت در شوری‌های متفاوت - صفحه:74-88

  tick  گوگردزدایی اکسایشی Dbt با استفاده از نانوکاتالیست‌های سه فلزی Ni-Mo-W بر پایه زئولیت‌های طبیعی مختلف: موردنیت، فرریت و کلینوپتیلولیت - صفحه:89-98

  tick  بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام در آب بر ترشوندگی سطح نفت‌دوست کلسیت در فرآیند تزریق آب کم شور - صفحه:99-110

  tick  بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت ‌در ‌آب با غشای سلولز استات - صفحه:111-127

  tick  بررسی ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و سروک در میدان نفتی پازنان و نفت مخزن خلیج در میدان نفتی خویز با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی طیف‌سنجی جرمی - صفحه:128-139

  tick  بهبود عملکرد فتوکاتالیستی پروسکایت Bifeo3 در واکنش کلی شکافت آب - صفحه:140-151

  tick  سنتز و شناسایی هموپلیمر و کوپلیمر پایه اکریل‌آمید و کاربرد آنها در سیال حفاری پایه آبی - صفحه:152-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved