>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1394 - دوره: - شماره:84


  tick  مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/Zsm5 - صفحه:4-11

  tick  شبیه‌سازی و مطالعه اقتصادی تولید بیودیزل از زائدات چربی حیوانی - صفحه:12-22

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد فعال سطحی بر روی تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته - صفحه:23-36

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار تزریق بر میزان آسیب‌دیدگی سازند ناشی از نشست رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز طبیعی به مخزن - صفحه:37-47

  tick  پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران - صفحه:48-60

  tick  ساخت و اصلاح خواص غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل‌کلراید با استفاده از ماده فعال‌کننده سطحی‌آنیونی سدیم دو دسیل سولفات جهت تصفیه آب - صفحه:61-71

  tick  تلفیق روش‌های مختلف در تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس - صفحه:72-87

  tick  مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران - صفحه:88-98

  tick  محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند - صفحه:99-114

  tick  افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز - صفحه:115-124

  tick  مدل‌سازی نفوذ ازن در یک راکتور بستر ثابت به منظور تصفیه خاک‌های آلوده به مواد نفتی - صفحه:125-134

  tick  توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آزمایش‌های Pvt چاه‌های نفت در صنایع بالادستی - صفحه:135-149

  tick  معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده‌های لرزه‌ای در تنگه هرمز (بلوک E) - صفحه:150-160

  tick  تعیین کل کربن آلی (Toc) و رخساره‌های آلی از داده‌های چاه‌پیمایی به کمک معادلات هوشمندانه مشتق شده و آنالیز خوشه‌ای: مطالعه موردی از میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران - صفحه:161-172

  tick  تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار Rms - صفحه:173-185

  tick  ساخت نانوجاذب‌هایی‌ با قابلیت جداسازی آسان به‌صورت مغناطیسی، از طریق ترکیب نانوذرات مگنتیت با کربن فعال - صفحه:186-193
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved