>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1394 - دوره: - شماره:85-1


  tick  بهینه‌سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر-تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف - صفحه:4-15

  tick  ارزیابی تراوایی توالی‌های پرمین تریاس ناحیه مرکزی خلیج فارس، بر مبنای داده‌های پتروفیزیکی و رسوب شناختی - صفحه:16-30

  tick  دولومیتی شدن فراگیر و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس - صفحه:31-47

  tick  کاربرد چرخه آلی رانکین در بازیافت و بهینه‌سازی انرژی در ایستگاه‏های تقویت فشار گاز - صفحه:48-63

  tick  شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی - صفحه:64-74

  tick  بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان - صفحه:75-85

  tick  عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی سازند بورقان در میدان نفتی فروزان، خلیج فارس - صفحه:86-99

  tick  بررسی تاثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان - صفحه:100-112

  tick  تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس - صفحه:113-127

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق اسید مغناطیسی برافزایش تراوایی پلاگ‌های کربناته و مقایسه آن با اسید معمولی - صفحه:128-141

  tick  سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2o3-Zro2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز - صفحه:142-157

  tick  بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی - صفحه:158-168

  tick  بررسی اثر آلاینده‌های آلی بر روی خصوصیات تحکیمی خاک‌های ریزدانه - صفحه:169-179

  tick  بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی - صفحه:180-192

  tick  ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره‌گیری از الگوریتم کلونی مورچه و استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی در میدان نفتی چشمه خوش - صفحه:193-203

  tick  بررسی رفتار بازدارندگی خوردگی ترپلیمر اکریلیکی پایه آبی و سازگار با محیط زیست بر روی فولاد Sae1018 در محیط نفتی در شرایط استاتیکی و دینامیکی - صفحه:204-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved