>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1394 - دوره: - شماره:85-2


  tick  شبیه سازی فرآیند تزریق پیوسته گاز دی اکسیدکربن در مخزن آسماری با هدف ازدیاد برداشت نفت، دفع دی اکسیدکربن و بررسی پارامترهای موثر عملیاتی: مطالعه موردی - صفحه:4-14

  tick  میزان‌سازی بهینه کنترلرهای برج تقطیر واکنشی تولید متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمغلوبی - صفحه:15-29

  tick  بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کننده مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه - صفحه:30-42

  tick  شبیه‌سازی نیمه تحلیلی برهم‌کنش شیمیایی- فیزیکی شیل‌های حساس به آب - صفحه:43-53

  tick  بررسی دلائل مچالگی لوله‌های جداری و تغییرات فشار سازندی زون 4 بخش 7 سازند گچساران در میدان نفتی مارون - صفحه:54-65

  tick  بهبود کیفیت بنتونیت‎های نامرغوب با مواد شیمیایی مناسب برای کاهش مصرف پلیمرها در سیالات حفاری پایه‏آبی - صفحه:66-75

  tick  بررسی توانایی رنگبری رنگ آزو بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک‌دوست Halomonaz Strain Gb و بهینه‌سازی فاکتورهای دما، Ph و غلظت - صفحه:76-87

  tick  بررسی آزمایشگاهی مقایسه امتزاج‌پذیری گاز دی اکسید کربن و نفت‌های خام و سنتز شده مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب ایران - صفحه:88-99

  tick  تخمین نگار کربن آلی کل با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی توسط شبکه عصبی مصنوعی در میدان نفتی آزادگان - صفحه:100-110

  tick  مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل موثر برکاهش انتشار Btex در کارخانه‌های گاز و گاز مایع - صفحه:111-122

  tick  تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک - صفحه:123-131

  tick  بررسی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند مبارک با استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک- ایول 2 - صفحه:132-144

  tick  ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در طاقدیس‌های انجیر و کبیرکوه در جنوب غرب ناحیه لرستان - صفحه:145-159

  tick  ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی - صفحه:160-171

  tick  ارزیابی ویژگی‌های شیمی/ فیزیکی غشاهای کامپوزیتی تبادل کاتیونی حاوی نانو لوله‌های و نانو ذرات ترکیبی نانو لوله‌های کربن پوشش شده با نانو لایه‌های مس - صفحه:172-179

  tick  مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی - صفحه:180-189
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved