>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1398 - دوره: - شماره:104


  tick  اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلز جوش فولاد خط لوله - صفحه:4-15

  tick  بررسی عملکرد مدل‌های نفوذ مولکولی فیک تعمیم یافته و ماکسول- استیفان در شبیه‌سازی بازیافت نفت از مخازن شکاف‌دار در فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربن و متان - صفحه:16-28

  tick  ارزیابی ساختارهای متفاوت غشای انتقال تسهیل یافته پلی‌وینیل‌پیرولیدن در حضور نمک‎های نقره و بررسی اثرات آن در فرآیند جداسازی اتیلن از اتان - صفحه:29-42

  tick  بهینه‌سازی گوگردزدایی اکسیداسیونی (Ods) از مدل نفتی و نمونه‌ واقعی با استفاده از کاتالیست Moo3/G-C3n4 با روش باکس بنکن - صفحه:43-55

  tick  تهیه غشاهای شبکه‌آمیخته حاوی پلی‌اتر بلاک آمید و نانوذرات نقره به‌منظور بررسی تراوایی گازهای دی‌اکسیدکربن، نیتروژن و متان - صفحه:56-70

  tick  بررسی نقش نوع و اندازه شعاع گلوگاه منافذ در تعیین واحد‌های جریانی با استفاده از نمودار انحراف سرعت و داده‌های مغزه‌ در میدان نفتی دورود، سازند فهلیان - صفحه:71-83

  tick  افزایش عمرکاری و بهبود عملکرد موتورهای درون‎چاهی با استفاده از الاستومر نانوکامپوزیتی - صفحه:84-94

  tick  ارزیابی روش نوین تخمین میزان گاز ارسالی به مشعل و برآورد میزان انتشار ذرات معلق ناشی از مشعل‌سوزی در یک پالایشگاه‌ گاز - صفحه:95-107

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بازدارنده‌ها بر میزان جذب آسفالتین برروی سنگ مخزن به‌روش طراحی آزمایش - صفحه:108-120

  tick  تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده نرمال هگزان در فاز گاز با استفاده از نانو ذرات Tio2 بهبود یافته با داپ نیتروژن - صفحه:121-134

  tick  عملکرد جذب دی اکسید کربن در محلول پی زایلیلن دی آمین: اندازه‎گیری آزمایشگاهی و مدل‎سازی با استفاده از تئوری پاسخ سطح - صفحه:135-145

  tick  تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در آب با استفاده از امولسیون‎کننده سویه باکتریایی Bacillus Licheniformis - صفحه:146-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved