>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1397 - دوره: - شماره:101


  tick  مطالعه و بررسی توزیع زمانی و مکانی فرونشست زمین در فرآیند برداشت از میدان نفتی کوپال - صفحه:4-16

  tick  ساخت زئولیت Hzsm-5 در محیط حاوی یون فلوئورید و بررسی عملکرد آن در فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن - صفحه:17-28

  tick  بررسی پدیده تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب هوشمند به مخازن کربناته با استفاده از آزمایش پتانسیل زتا و زاویه تماس - صفحه:29-39

  tick  مطالعه آزمایشگاهی سیلاب‌زنی با نانوسیالات و مکانیزم‌های موثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه‌ای - صفحه:40-53

  tick  تعیین بهینه پارامترهای ساخت سیال افرونی با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی و آسیب سازند آن - صفحه:54-66

  tick  بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده - صفحه:67-77

  tick  افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست کاتالیستی Vgo توسط اصلاح پسا-سنتز زئولیت Usy - صفحه:78-89

  tick  تغییر در خواص بین‌سطحی سیال/سیال/سنگ تحت تاثیر فعالیت دو باکتری Bacillus Licheniformis و Pseudomonas Putida حین رشد در منابع کربن مختلف - صفحه:90-100

  tick  سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-Zsm5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها - صفحه:101-111

  tick  ارائه ابزار گرافیکی به منظور پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه‎های هوشمند - صفحه:112-125

  tick  بهینه‌سازی چندهدفه با تلفیق روش‌های طراحی آزمایش، الگوریتم ازدحام ذرات و منطق فازی: مطالعه موردی برای ازدیاد برداشت به کمک تزریق پلیمر - صفحه:126-138

  tick  بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله - صفحه:139-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved