>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1397 - دوره: - شماره:100


  tick  تضعیف نوفه‌های زمین‎غلت و اتفاقی با برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک - صفحه:4-15

  tick  مدل‌سازی کشش بین‎سطحی سیستم آب شور/ نفت خام/ سورفکتانت آنیونی با روش برنامه‎ریزی ژنتیک - صفحه:16-29

  tick  تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله در مشعل و کوره صنعتی دما بالا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:30-46

  tick  بررسی و مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه‌های مختلف کنترل‌کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید دوستدار محیط زیست - صفحه:47-58

  tick  اندازه‌گیری جریان چندفازی نفت و گاز با استفاده از ابزار دقیق مجازی - صفحه:59-70

  tick  مدل‌سازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به‌نام ترکیب درصد فازی - صفحه:71-83

  tick  تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی - صفحه:84-97

  tick  ساخت و کاربردکاتالیست‌های امولسیونی پلی اگزوتنگستنی وانادیمی دووسونی برای گوگردزدایی اکسایشی - صفحه:98-107

  tick  اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اتر‌سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه‌شده اکسید‌سیلیس - صفحه:108-122

  tick  معرفی اندیس کیفیت مخزن توسعه‎یافته در توصیف مخازن هیدروکربنی، مطالعه سازند کنگان در یکی از میادین جنوب ایران - صفحه:123-135

  tick  غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت - صفحه:136-145

  tick  مقایسه اثر نانوسیلیکا و عامل جفت‌کننده سیلانی بر خواص پوشش اپوکسی - صفحه:146-157
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved