>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش شهرسازی   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی - صفحه:87-111

  tick  تحلیل سرزندگی در فضاهای مجموعه های مسکونی (مفهوم، مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار) - صفحه:113-129

  tick  تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن - صفحه:147-163

  tick  سنجش پاسخدهی ایستگاه های زیرزمینی شبکه مترو تهران به عنوان فضاهای شهری زیرزمینی - صفحه:131-145

  tick  طراحی فضای شهری سرزنده با رویکرد ارتقای قرارگاه رفتاری (مطالعه موردی: خیابان میرابوالقاسمی رشت) - صفحه:47-65

  tick  فضای زبان؛ (زبان به‌مثابه عاملی تعیین‌کننده در تعریف و ادراک فضا) - صفحه:1-22

  tick  کاربرد تکنیک Fmea و تاپسیس فازی در رتبه‌بندی محلات بافت تاریخی شیراز با هدف سنجش تحقق‌پذیری سیاست های بازآفرینی پایدار شهری - صفحه:149-169

  tick  معنای حسی نوشتار در فضای شهری (نمونه موردی شهر رشت) - صفحه:23-45

  tick  نقش نرم افزارهای مسیریابی در فرآیند شناخت سازمان فضایی شهر - صفحه:67-85
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved