>
Fa   |   Ar   |   En
   فرارشته ای: گزارشی از انجمن ادبیات جهانی و موسسه ادبیات جهانی  
   
نویسنده امینیان طوسی امیر
منبع هنر زبان - 2016 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:81 -102
چکیده    مقالۀ پیش رو تلاشی جهت پوشش‌دادن همایش‌ها و بحث‌هایی که جهت بازتعریف مفهوم ادبیات نه‌تنها در حوزه‌ای که همگی با آن آشنایی داریم، بلکه در مفهومی گسترده‌تر و جهانی است. درواقع، این مقاله در پی یافتن معانی و روابط پیچیدۀ ادبیات در جوامع مختلف، فرهنگ‌های مختلف و پیداکردن اشتراک‌ها و خطوط یکسان در آن‌ها است. ادبیات در جایگاهی بسیار وسیع که قابلیت تاثیرگذاری بر سیاست، اقتصاد و اجتماع را دارد، دارای نقشی کاربردی و فراتر از بینامتنی است.گزارش حاضر با مورد‌ مثال‌ قرار دادن چندین همایش و مطرح‌کردن عناوین اصلی و اهداف آن‌ها سعی بر یافتن خط مشی مشخص جهت واکاوی ادبیات حال حاضر جهان و آیندۀ آن دارد.
کلیدواژه انجمن، ادبیات، جهانی شدن، سمینار، فرارشته ای
آدرس دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی aminian68amir@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved