>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زیبایی‌شناسی غزل ‌های سیف فرغانی  
   
نویسنده متحد شیوا
منبع هنر زبان - 2016 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:37 -58
چکیده    زیبایی‌شناسی‌ سخن‌ پارسی‌ تحلیل‌ شعر فارسی‌ از دیدگاه ‌بدیعی‌ و بیانی‌ و به‌طورکلی‌ از دیدگاه‌ بلاغی‌ است؛‌ آن‌گاه‌ که‌ به‌ تحلیل‌ شعر از دیدگاه‌ بیانی‌ می‌پردازیم‌، تشبیه‌ها، استعاره‌ها، کنایه‌ها، مجازها و نمادهای‌ آن‌ را باز می‌نماییم‌ یا هنگامی که از زاویۀ دانش‌ معانی‌ از غرض‌ ثانوی‌ سخن‌ شاعرانه‌ سخن‌ می‌گوییم‌ یا حتی‌ وزن‌ عروضی‌ بیتی‌ را باز می‌نماییم‌، همه‌ تحلیل‌های زیبایی‌شناختی‌ سخن‌ پارسی ‌است.سیف فرغانی از شاعران برجستۀ فارسی است که قرارگرفتنش در کنار سعدی در یک قرن، و همچنین به دلیل مهاجرتش به منطقۀ آسیای صغیر باوجود لطافت طبع و غزل‌های بسیار دلنشینش آن‌طور که باید شناخته نشده است؛ این پژوهش سعی دارد زیبایی‌های کلام سیف فرغانی را بشناساند؛ از این‌رو، پژوهش حاضر به زیبایی‌شناسی ساختاری در اشعار سیف فرغانی می‌پردازد و صنایع بدیعی و آرایه‌های ادبی و هم‌چنین ظرافت‌های زبانی غزل‌های سیف فرغانی را شرح داده، به تاثیرپذیری‌های این شاعر لطیف‌طبع قرن هفتم هجری، از سعدی استاد بزرگ سخن نیز می‌پردازد.
کلیدواژه سیف فرغانی، زیبایی شناسی، غزل، نقد، شعر، آرایه
آدرس دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی mottahed_1986@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved