>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسۀ لهجۀ صنعاء با عربی فصیح  
   
نویسنده محمدبیگی شاهرخ ,محمدبیگی مهدی
منبع هنر زبان - 2016 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:5 -19
چکیده    هدف از نگارش این مقاله، شناسایی برخی از خصوصیات آوایی لهجۀ صنعاء و مقایسۀ آن با زبان عربی معیار است. لهجۀ صنعاء یا لهجۀ صنعانیه درواقع لهجۀ مردمان صنعاء پایتخت یمن است. این لهجه به‌واسطۀ غلبۀ معمول لهجۀ پایتخت بر دیگر لهجه‌های یمن شاید به‌عنوان لهجۀ یمنی نیز شناخته شود. داده‌ها از طریق مصاحبه حضوری غیررسمی با دانشجویان یمنی به‌صورت فردی یا جمعی و مکالمه با افراد بومی در شهر صنعاء به‌عنوان سخنگوهای آن لهجه و همچنین مشاهده و شنیدن سخن آن‌ها و تجزیه و تحلیل کلامشان و با تکیه بر دیگر روش‌های تحقیقات میدانی گردآوری شده است. و در این مقاله تمرکز نویسندگان معطوف به بیان تغییرات آوایی در ضمایر و دستگاه‌های فعلی این لهجه است.
کلیدواژه زبان عربی، لهجۀ صنعاء، صنعانیه، صرف، نحو.
آدرس دانشگاه شیراز, بخش زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه ملی تاجیکستان, ایران
پست الکترونیکی mahdimb@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved