>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه نقش موسسات آموزش عالی در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از مدل waspas (نمونه موردی: شهر زاهدان)  
   
نویسنده اسفندیاری مهنی حمیده ,آقایی زاده اسماعیل ,هادیانی زهره
منبع مطالعات ساختار و كاركرد شهري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:86 -109
چکیده    گسترش فیزیکی شهرها به‌عنوان فرایندی پویا و مداوم تحت تاثیر نیروها و عوامل گوناگونی رخ می‌دهد. ازجمله این عوامل می‌توان به عملکرد موسسات آموزش عالی اشاره کرد. موسسات آموزش عالی در شهرها استقرار می‌یابند و پس از تاسیس این موسسات، مراکز و خدمات وابسته به آن‌ها شکل خواهد گرفت و این فرایند بر فرم شهرها اثرگذار شده و یکی از عرصه‌های مهم این اثرگذاری، گسترش کالبدی شهر است. زاهدان با داشتن 35 موسسه آموزش عالی و جمعیت بالای دانشجویی در سال 1394 به‌عنوان قطب برتر آموزشی در سطح استان و حتی منطقه شناخته‌شده است. پژوهش حاضر  از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات اسنادی و پیمایشی، اثرات وجود و گسترش موسسات آموزش عالی در شهر زهدان بررسی شده است. برای این منظور از پرسشنامه متخصص محور استفاده شده است. انتخاب نمونه با توجه به تخصص محور بودن سوالات و محدود بودن جامعه‌ی آماری تمام‌شماری است. بدین معنا که پرسش‌نامه‌ها بین تمامی کارکنان و کارشناسان شهری مرتبط با برنامه‌ریزی توسعه کالبدی شهر در سازمان‌های اجرایی که تعداد آنان به 40 نفر رسیده توزیع شده است. برای آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها، افزون بر استناد به مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای از روش تحلیل آماری برآورد میانگین و نرم‌افزارهایی چون spss، arc map و excel استفاده شده است و درنهایت رتبه هر یک از موسسات آموزش عالی در گسترش فیزیکی شهر زاهدان با استفاده از مدل waspas ارزیابی شده است. نتایج مطالعات بیانگر اثرگذاری استقرار دانشگاه سیستان و بلوچستان به‌عنوان رتبه نخست و در مراتب بعدی دانشگاه آزاد و علوم پزشکی بر گسترش فیزیکی شهر زاهدان  در اطراف این موسسات است.
کلیدواژه آموزش عالی، توسعه فیزیکی، مدل waspas، شهر زاهدان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه گیلان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved