>
Fa   |   Ar   |   En
   طب پیشگیری   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:4


  tick  اثر بخشی مداخلات مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء فعالیت جسمانی : یک مطالعه مروری نظامند - صفحه:1-15

  tick  ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش های Nerpa و Qec و مقایسه نتایج آنها - صفحه:57-75

  tick  ارزیابی مواجهه شغلی با پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز ایستگاه های کاری افراد در صنعت فولاد - صفحه:53-58

  tick  بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان قیر و کارزین طی سال 1387 تا 1392 - صفحه:16-25

  tick  بررسی رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب1395 - صفحه:59-66

  tick  بررسی کارایی فرایند نانو فتوکاتالیستی Uv/Fe-Doped Tio2 در تجزیه سم سیس کلردان از محیط آبی - صفحه:43-52

  tick  مقایسه کیفیت زندگی در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیر ورزشکار - صفحه:35-42

  tick  وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل موثر برمصرف مطلوب آن در دوران بارداری - صفحه:26-33
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved