>
Fa   |   Ar   |   En
   آلودگی میکروبی آرد مورد استفاده در نانوایی‌ها و نان‌های لواش بسته‌بندی شده نیمه‌صنعتی در شهر بندرعباس  
   
نویسنده حیدری محسن ,بحرینی فهیمه ,اتصالی شفیقه ,غلباش زینب ,غلامانی آمنه ,قاسمی‌نژاد شیما ,حیدری محدثه ,نادری ثریا ,قادری حوا
منبع طب پيشگيري - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:45 -54
چکیده    هدف: محصولات گندم از جمله آرد و نان بخش مهمی از رژیم غذایی را در ایران تشکیل می دهند. بنابراین، آلودگی میکروبی این محصولات می‌تواند بیماری‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند. بر این اساس، هدف از این مطالعه تعیین آلودگی میکروبی آرد مورد استفاده در نانوایی‌ها و نان‌های لواش بسته‌بندی شده نیمه‌صنعتی در شهر بندرعباس می‌باشد.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی نمونه‌های آرد و نان از نانوایی‌ها و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی جمع‌آوری شدند و آلودگی میکروبی و رطوبت آن‌ها مطابق روش‌های پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران بررسی شدند. داده‌های بدست آمده توسط آمار توصیفی و نرم‌افزارهای spss و excel تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج آزمایشات نشان داد که هیچ نمونه نانی آلوده به کلی‌فرم و اشرشیاکلی نبود. براساس حد مجاز ملی (cfu/g 10^3 برای کپک در نان(، تعداد کپک‌ها در 24 درصد نمونه های نان بیش از حد مجاز بود. همچنین، 25 درصد کل میکروارگانیسم‌ها و 10 درصد کپک‌ها نمونه‌های آرد فراتر از حدود مجاز ملی (cfu/g 10^5 برای کل میکروارگانیسم‌ها و cfu/g 10^3×5 برای کپک‌ها) بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که محتوای میکروبی برخی از نمونه‌های آرد و نان جمع‌آوری شده در شهر بندرعباس فراتر از حدود مجاز ملی می‌باشند. این وضعیت بخصوص در رابطه با آلودگی نان‌های بسته‌بندی شده به کپک، به دلیل احتمال تولید سموم خطرناک و مصرف مستقیم نان آلوده نگران‌کننده می‌باشد. بنابراین نهادهای نظارتی لازم است تمرکز بیشتری بر روی پایش آلودگی میکروبی مواد غذایی بسته‌بندی شده داشته باشند.
کلیدواژه نان،آرد،آلودگی میکروبی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت،مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت محیط, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved