>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز پوسچر وظایف تکراری درکارگران کارخانه یخچال سازی شهر خرم‌آباد با استفاده از روش Art  
   
نویسنده حبیبی احسان الله ,مهری فر یونس
منبع طب پيشگيري - 1396 - دوره : 4 - شماره : 1
چکیده    هدف : امروزه برای ارزیابی ریسک ارگونومیکی وظایف تکراری از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی و ارزیابی ریسک وظایف تکراری کارگران خط مونتاژ در یک صنعت یخچال سازی می‌باشد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی می‌باشد. در ابتدا کاربرگ توصیف وظایف جهت ثبت اطلاعات برای 17 مونتاژکار در کارخانه یخچال‌سازی شهر خرم‌آباد تکمیل شد. پس از تعیین وظایف و زیروظایف هر ایستگاه کاری با استفاده از ابزار ارزیابی وظایف تکراری اقدام به ارزیابی ریسک ارگونومیکی وضعیت اندام فوقانی مونتاژکاران شد. داده ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج: براساس نتایج بدست آمده بالاترین امتیاز ریسک در وظایف کاری مونتاژکاران برای دست راست و چپ به ترتیب مربوط به نصب وکیوم داخلی (27=risk score) و اواپراتور یخچال (22=risk score) بود. از طرفی مجموع امتیاز ریسک در ایستگاه کاری اتصال قطعات بدنه بالایی یخچال نسبت به سایر ایستگاه‌های مونتاژ از نمره بالاتری برخوردار بود. مطالعه نشان داد سطح ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی پوسچر دست راست نسبت به دست چپ بالاتر می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد خطر ابتلا به آسیب‌های اسکلتی عضلانی در وظایف تکراری در شغل مونتاژکاری نسبتا بالاست و مستلزم بررسی‌های بیشتر در زمینه آموزش کارکنان در مورد اصول صحیح ارگونومی و طراحی مناسب ایستگاه‌های کاری می‌باشد.
کلیدواژه ارگونومیک،آسیب‌های اسکلتی عضلانی،پوسچر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت حرفه‌ای, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی ymehrifar@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved