>
Fa   |   Ar   |   En
   پرستاری، مامایی و پیراپزشکی   
سال:1399 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت های ارتباطی دختران نوجوان - صفحه:47-57

  tick  بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان - صفحه:106-117

  tick  تببین مفهوم حرفه ای گری از دیدگاه دانشجویان فوریت های پزشکی - صفحه:14-28

  tick  تبیین تجربه متخصصین رشته آموزش پرستاری از وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی تکلیف محور - صفحه:29-46

  tick  ترجیحات والدین مبتلایان به فنیل کتونوری و ارائه کنندگان خدمات درمانی: مقایسه پیامدهای غربالگری با عدم غربالگری - صفحه:88-94

  tick  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی، و رضایت جنسی در زنان با و بدون سابقه جراحی هیسترکتومی و ماستکتومی - صفحه:72-87

  tick  مراقبت پرستاری از دریچه تئوری مراقبت انسانی در یک زن مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه موردی مراقبتی - صفحه:1-13

  tick  مقایسه اثرات برنامه خودمدیریتی همتا محور و برنامه پرستار محور برخودمدیریتی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد - صفحه:58-71

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه‌ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت‌مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی - صفحه:95-105
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved