>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در بهداشت محیط   
سال:1395 - دوره:2 - شماره:2


  tick  بهینه سازی حذف ترکیبات فنلی از فاضلاب در فرآیند اکسیداسیون الکتروشیمیایی با آندهای کاتالیستی و جداساز سلولزی - صفحه:101-115

  tick  برآورد تعداد موارد مرگ قلبی -عروقی، سکته قلبی و بیماری انسداد مزمن ریوی منتسب به ذرات معلق و دی اکسید گوگرد موجود در هوای کلان شهر تهران - صفحه:116-126

  tick  بررسی وضعیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی تهران - صفحه:127-136

  tick  بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی - صفحه:137-145

  tick  تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در منابع تامین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان تربت‌حیدریه و توزیع آن با Gis - صفحه:146-153

  tick  بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از 10 میکرون (Pm10) با استفاده از رگرسیون مولفه‌های اصلی - صفحه:154-164

  tick  بررسی آلودگی برخی اسباب بازی های پلاستیکی توزیع شده در همدان به فلزات سنگین در سال 1394 - صفحه:165-172

  tick  بررسی وضعیت محل دفن پسماند همدان با روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع محیط زیستی (Riam) - صفحه:173-181
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved