>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زیرساخت های عمرانی   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:1


  tick  آنالیز ریسک‌های قراردادی در پروژه‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل مبتنی بر روش مشارکت بخش عمومی- خصوصی (Ppp) - صفحه:189-210

  tick  ارائه ضرایب طراحی لرزه‌ای دیوارهای مرکزگرای گهواره‌ای چندگانه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل - صفحه:17-36

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب شیوۀ سفر دوچرخه‌سواری در سفرهای خانه- مبنای کوتاه‌تر از سه کیلومتر - صفحه:37-51

  tick  بررسی آزمایشگاهی خصوصیات بتن خودتراکم الیافی مقاومت بالا ساخته شده از سنگدانه کاملا بازیافتی - صفحه:1-16

  tick  بررسی اثر موقعیت ترک و مشخصات مقاومتی مصالح بر پایداری شیب‌های خاکی همگن - صفحه:67-75

  tick  بررسی تاثیر انواع طرح مخلوط و بافت درشت بر مقاومت لغزشی رویه بتن غلتکی - صفحه:111-129

  tick  بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب تحت اثر حریق - صفحه:173-188

  tick  تاثیر تغییر کاربری زمین‌ و گسترش کشاورزی بر روی خشک شدن دریاچه‌های بختگان و طشک - صفحه:53-65

  tick  توسعه مدل پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک بستر رسی براساس نتایج آزمایش نفوذ مخروط با استفاده از روش رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی - صفحه:93-109

  tick  ساخت دستگاه استوانه توخالی برای بررسی رفتار کششی خاک‌های رسی با نگاهی بر اثر شاخص خمیری - صفحه:153-171

  tick  شبیه سازی اثرات ورق های Frp روی رفتار غیر خطی اتصالات تیر– ستون بتن مسلح - صفحه:131-151

  tick  مقایسه رفتار آرماتورهای Frp با فولادی در ستون‌های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار - صفحه:77-91
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved