>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عناصر داستان در منظومه های خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی  
   
نویسنده شیخ حسینی زینب ,مشهدی محمد امیر
منبع پژوهش هاي دستوري و بلاغي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 13 - صفحه:59 -86
چکیده    نظامی گنجوی، در پایان قرن ششم نظم داستان های بزمی و غنایی را به نهایت کمال رسانیده است. بعد از او شاعران زیادی سعی کردند تا با نوشتن نظیره هایی در برابر منظومه های او، مهارت های خود را به نمایش بگذارند؛ که یکی از آنها هاتفی است، امّا هیچ یک از آنها به جایگاه والای نظامی نرسیده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با تجزیه و تحلیل عناصر سازنده داستان در دو منظومه «خسرو و شیرین» نظامی و «شیرین و خسرو» هاتفی، نقاط قوّت و ضعف آنها را شناسایی کرده و به شناخت بیشتری نسبت به آنها دست یابیم.در این پژوهش وجوه تمایز این دو داستان در زمینه طرح داستان (کشمکش، گره افکنی، گره گشایی، حادثه)، شخصیّت پردازی و صحنه پردازی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می­دهد که هاتفی در تقلید از منظومه  نظامی خوب عمل نکرده و عناصر داستان در اثر او به صورتی ضعیف نمایان شده است که این امر سبب شده طرح داستانِ هاتفی سست تر از نظامی باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
کلیدواژه شیرین و خسرو، هاتفی، خسرو و شیرین، نظامی، عناصر داستان
آدرس دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
 
   Analysis of the Elements of the Story in the Khosrow & Shirin System of the Military, and Shirin and Khosrow Hatefi  
   
Authors mashhhadi mohammadamir
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved