>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کیفیت کدگذاری پرونده بیماران مبتلا به سرطان بر اساس Icd-10 در بیمارستان‌های دانشگاهی استان هرمزگان  
   
نویسنده هاشمی پور مائده ,خرمی فرید ,انصاری مهری ,بنی اسدی طیبه ,داوری نسرین ,شاهی مهربان
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:231 -242
چکیده    مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین وضعیت کدهایicd10 اختصاص یافته به پرونده های بیماران مبتلا به سرطان از لحاظ سه ویژگی صحت، کامل بودن و به هنگام بودن انجام شد.روش: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 374 پرونده با کدهای تشخیصی c00d48 مربوط به سال 1394 به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، فرم محقق ساخته شامل بخش‌های ثبت چکیده اطلاعات بالینی، کدهای استادیاران و کدگذاران، بررسی و مقایسه کدها با هم، ثبت یافته های حاصل از کنترل کدها در جداول icd10 و خطاهای استخراج شده از کدهای کدگذاران بود. عوامل موثر در بروز انواع خطای کدگذاری در سطوح مختلف و تاثیر آن‌ها بر صحت و کامل بودن کدها، دسته بندی شد.نتایج: در 79 پرونده (21/76 درصد) خطای کدگذاری مشاهده شد. تفاوت کدها، در سطح فصل در 30 مورد، به علت عدم رعایت قوانین انتخاب تشخیص اصلی و در 38 مورد از پرونده ها ناشی از مطالعه ناکافی اطلاعات پرونده بود. از لحاظ کامل بودن، در 27 پرونده، کدهای کدگذاران نسبت به کدهای استادیاران دارای نقص بود. از نظر به هنگام بودن، طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت، کدگذاری پرونده ها طی 48 ساعت پس از ترخیص بیماران، انجام می شد.نتیجه‌گیری: کیفیت کدگذاری تنها وابسته به کدگذار نیست و عوامل دیگری از قبیل نقص در مستندسازی می تواند در کیفیت کدگذاری تاثیرگذار باشد؛ بنابراین آموزش های مداوم در راستای رفع اشکالات، برای گروه های کدگذاران و مستندسازان به خصوص در زمینه ی سرطان الزامی است. به دنبال آن استفاده از نتایج این مطالعه جهت برنامه ریزی کارگاه های مرتبط توصیه می شود.
کلیدواژه کدگذاری، طبقه‌بندی، سرطان، ثبت سرطان، کیفیت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص), ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پیراپزشکی, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز توسعه تحقیقات بالینی کودکان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پیراپزشکی, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پیراپزشکی, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, دانشکده پیراپزشکی, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران
پست الکترونیکی shahimehraban@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved