>
Fa   |   Ar   |   En
   انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:3


  tick  ارزیابی و پیش‌بینی تاثیر امواج پارازیت‌ها و استفاده از موبایل در مادران باردار بر میزان آب دور جنین بر مبنای الگوریتم های داده‌کاوی - صفحه:243-254

  tick  بررسی آگاهی و استفاده ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از مداخلات سلامت روان الکترونیکی برای افسردگی و موانع به کارگیری این مداخلات - صفحه:197-206

  tick  بررسی خصوصیات دینامیک باقی‌مانده‌های جایگاه اتصال وارفارین-آزاپروپازون در پروتئین آلبومین سرم انسانی - صفحه:255-263

  tick  بررسی کیفیت کدگذاری پرونده بیماران مبتلا به سرطان بر اساس Icd-10 در بیمارستان‌های دانشگاهی استان هرمزگان - صفحه:231-242

  tick  تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه - صفحه:207-217

  tick  تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابت با استفاده از پردازش تصاویر فوندوس شبکیه و تکنیک‌های مورفولوژیک - صفحه:218-230

  tick  شناسایی بیماری آلزایمر در سالمندان با استفاده از مدل راه رفتن و دوربین کینکت - صفحه:178-196

  tick  طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانۀ ثبت جراحی‌های تعویض مفاصل زانو و لگن - صفحه:163-177
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved