>
Fa   |   Ar   |   En
   انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:4


  tick  ارائه بسته فناوری برای زیرساختارهای الکترونیکی گردشگری سلامت - صفحه:343-357

  tick  ارائه یک الگوریتم برای پیش بینی عود بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم نزدیک ترین همسایگی - صفحه:309-319

  tick  ارزیابی اکتشافی سیستم آرشیو و انتقال تصاویر رادیولوژی (پکس) - صفحه:288-297

  tick  تشخیص بیماری بروسلوزیس در شهرستان رفسنجان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی آتوانکو در عمیق - صفحه:298-308

  tick  سیستم تصمیم‌یار بالینی تداخلات دارو با دارو: مزایا، موانع و چالش‌های پیش رو و استراتژی‌های غلبه بر آن‌ها - صفحه:333-342

  tick  طراحی، مدل‌سازی و آنالیز محاسباتی Crrna برای تنظیم در سطح پسارونویسی Metastamir-10b و Metastamir-126 با استفاده از تکنیک (Crispr-C2c2 (Cas13a - صفحه:320-332

  tick  مجموعه حداقل داده‌های نرم‌افزار آموزشی خود مراقبتی بیماران مبتلا به سیروز کبدی - صفحه:264-271

  tick  مدل‌سازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیت‌های مختلف سرطان پستان - صفحه:272-287

  tick  نقش سلامت الکترونیک در ابتدای دوره بحران بیماری کرونا: مرور نظام‌مند مستندات - صفحه:358-367
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved